Вашата количка

Вашата количка

ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ

Регистрираните пътни превозни средства подлежат на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата им изправност. Тяхната цел е да отразят действителното състояние на автомобила. Център за технически прегледи EXCEL извършва ГТП на:

  • леки автомобили до 3,5т. ;
  • товарни автомобили над 3,5т. ;
  • автобуси ;
  • мотори ;
  • леки и товарни ремаркета ;

Какви документи ще са Ви необходими за преминаване на ГТП?

  • Регистрационен талон на автомобила.
  • Полица от валидна застраховка гражданска отговорност.
  • Документ, свидетелстващ заплатен данък.
  • Документ, удостоверяващ самоличността Ви.

Център за технически прегледи EXCEL, предлага пълно обслужване на пожарогасители – проверка, ремонт, заверка и зареждане.