Вашата количка

Вашата количка

Вулканизираща течност 25гр.

Вулканизираща течност 25гр.

Вулканизиращата течност SVS VULC е предназначена за лепене на вътрешни (камерни) гуми със студена вулканизация от 18°C и гореща вулканизация до 150°C . Тя е предназначена за нанасяне на свързващ лепилен слой върху предварително награпена повърхност, с цел ремонт.

Цена: 5.6 лв.