Вашата количка

Вашата количка

Лепило за транспортни ленти SC4000

Лепило за транспортни ленти SC4000

Цимент SC 4000 Области на приложение: Двукомпонентно лепило за залепване на гума – гума, гума – текстил, тексил – текстил, гума – метал.

Подготовка:
– Температура на околната среда и на материала +5С0 до +45С0.
– Да се избягва директно излагане на слънце и да не се пада под точката на топене (образуване на кондензат)
– Повърхности за залепване: сухи, без смазки и масла
– Метал: за предпочитане да се изчисти от ръжда чрез обструйване (SA 2.5 EN ISO 12944-4) или чрез шлайфане и награпяване
– Изчистената повърхност се обезмаслява в дадения случай с обезмаслител EXCEL почистващ препарат. Оставя се нанесоното да изсъхне напълно ( около 1 час )
– Гума: интензивно да се награпави ( да няма гланцирани места ), прахта от награпяването да се почисти сухо.
– Текстил: остатъците от гума да се кардират, текстила внимателно да се развласи ( без да се увреди), прахта от нагряването да се почисти сухо. *задължително използвайте в комбинация с втвърдител ER-42
Смесване: Интензивно се разбърква цимента SC 4000. Необходимото количество SC 4000 с втвърдител Е 42 ( 4% тегловен дял ) се смесва добре до хомогенна смес. Сместта се преработва в рамките на 2 часа ( време на годност ).
Нанасяне: Всяка една от залепваните повърхнини се намазва равномерно тънко по 2 пъти. Изчаква се до пълното изсъхване на първото нанасяне ( най – малко 30 мин., при метал – най – малко 1 час ). При TIP TOP специални гуми с CN – свързващ слой е достатъчно едно нанасяне, първото нанасяне не е необходимо. След второто нанасяне се изчаква дотолкова, че да остане лепливо ( проба с опокото на пръста, около 10 до 20 минути ). При пресъхване, намазваме отново.
Залепване: Залепваните повърхнини се поставят една върху друга без достъп на въздух, ролират се здраво или се притискат.
Предпазни мерки: Съблюдавайте предписанията за сигурност и безопасност върху разфасовките!
Указание: Представените резултати са резултат от практиката. Поради различните материали и освен това работни условия извън нашата сфера на влияние, ние препоръчваме при всички случаи достатъчно собствени опити. Не поемаме отговорност във връзка с указанието.
ПОДГОТОВКА
– втвърдителят ЕR-42 се прибавя и смесва в съотношенията с лепила за студена и гореща вулканизация посочени по-долу
– сместта трябва да се разбърка много добре, докато лепилото и втвърдителят се смесвят напълно и равномерно.
СЪОТНОШЕНИЕ ПРИ СМЕСВАНЕ
– лепила без CHC: 4 % – тен дял се добавя в теглото на лепилото (30 гр. втвърдител на 700 гр. лепило) / SC 4000, BC 3004, PC-4, HL-WK4 и HCR-4
– незапалими лепила*: 3 % – тен дял се добавя в теглото на лепилото (30 гр. втвърдител на 1 кг. лепило) / SC 2000, BC 3000, PC-2, HL-WK и HCR-2(*) употребата на тези лепила (съдъращи трихлоретилен) е забранен в ЕС, с изключение на подземно приложение, за което се изискват разрешителни и сертификати.ВРЕМЕ ЗА РАБОТА (ЖИВОТ НА СМЕСТТА)
– до 2 часа (*) след смесване на двата компонентаПРОЦЕС НА ЗАЛЕПВАНЕ (ОТВОРЕНО ВРЕМЕ)
– първи слой: минимум 30 мин., на метал минимум 1 час (*)
– втори слой: когато той все още е леко лепкав (проверете с обратната страна на пръста). В случай, че слоят е прекалено изсъхнал, нанесете друг слой – до макс. 3 слоя общо, в случай на пресъхване трябва да повторите процедурата по награпяване на каучукаРАЗХОД НА M²
– метaл и CN свързващ слой: около 200 гр/м²
– награпена или невулканизирана гума: около 300 гр/м²
– текстил: около 400 гр/м², в зависимост от състоянието на текстила
БРОЙ НА СЛОЕВЕТЕ
– метал, награпена гума и текстил: 2 слоя
– CN свързващ слой и невулканизирана гума: 1 слой

Цена: 65 лв.